Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ofte stilte spørsmål

Her følger nyttig informasjon til både nye og nåværende ansatte. Dersom du går med tanker om å teste frilanslivet får du svar på det meste du måtte lure på her. Hvis noe er uklart så husk at du alltid kan ta kontakt med en av oss i Emploi for en uforpliktende samtale.

 

 

Jente på fjelltopp i solnedgang
 • Godkjent norsk autorisasjon 

  Første steg for å kunne jobbe i Norge som helsepersonell er å søke gyldig norsk autorisasjon. Behandlingstiden er ofte 2-3 måneder, så vær tidlig ute med å søke. Man søker en gang og får man den innvilget er den gyldig hele ditt arbeidsliv. Det koster en engangssum å søke. Les mer og søk her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens

  Alle spørsmål angående søknad må rettes til helsedirektoratet.

 • Dersom du skal jobbe i Norge for første gang må du ordne et D-nummer og søke om skattekort. Dette søker man først om etter oppstart i jobb. Ca. 10 dager inn i oppdraget bør man ved første fridag i turnus booke tid på nærmeste skattekontor. Husk gyldig identifikasjon. Her vil man få d-nummer utlevert på dagen, samt at de søker skattekort for deg.

  Book tid her:

  https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/?45662=0

  https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/

 • Det er et krav om gyldig politiattest for helsepersonell som skal jobbe i Norge. I Norge får ikke denne være eldre enn 3 mnd. Dette får du mer informasjon om fra din rådgiver når du er aktuell for oppdrag.

 • Lønn utbetales etterskuddsvis den 15. hver måned. Det vil si at det du jobber den foregående måneden utbetales den 15. måneden etter. Du må registrere timene du jobber i Recman innen den 15. og den siste hver måned.

 • Alle ansatte hos oss har yrkesskadeforsikring. Denne dekker skader og ulykker i forbindelse med jobb. Reiseforsikring må man selv tegne.

 • Emploi følger obligatorisk tjenestepensjon og betaler et beløp tilsvarende to prosent av de ansattes lønn til pensjonssparing.

 • Vi dekker din reise fra ditt hjemsted og til oppdragssted, samt reisen hjem etter endt oppdrag. Din rådgiver vil planlegge reisen sammen med deg i god tid før avreise.

  Vi dekker fullt møblert bolig med WI-FI til deg under et oppdrag. Vi forsøker alltid finne boenhet så nært arbeidsplassen som mulig og legge til rette for at det finnes sengetøy og håndklær på stedet. Vi vet at man gjerne ønsker å reise så lett som mulig.

 • Vi dekker leiebil i de tilfeller det ikke lar seg gjøre å skaffe bolig i gangavstand til arbeidsplass og det mangler kollektivtransport på stedet. Da dekker vi utgifter i forhold til kjøring til og fra jobb. Utover dette må man dekke kostnadene selv. Ansatte som skal ha leiebil må sende kopi av førerkort samt signere avtalevilkår for dette.

  I de tilfeller det ikke lar seg gjøre å finne bolig i gangavstand til arbeidsplass, men det finnes bra kollektivtilbud dekker vi busskort.

 • I følge gjeldende Norske lover må man jobbe 4 uker sammenhengende for å ha rett til sykemelding. Man må jobbe 8 uker sammenhengende for å opparbeide deg rett til å benytte egenmelding. Om du tar mer enn 14 dager fri etter avsluttet oppdrag må du så opparbeide deg denne retten på nytt.

 • Du får 12% feriepenger utbetalt i juni påfølgende år.

 • Ved start på nytt arbeidssted har du krav på tilstrekkelig opplæring. Dette innebærer ofte 2-3 opplæringsvakter før det forventes at du skal kunne jobbe selvstendig.

 • Arbeidsstedet vil stå for arbeidstøy, men sko må du ha med deg selv. Sørg for å ta med behagelig og gode jobbsko.

 • Når du jobber må du føre inn timene i din profil hos oss i Recman. Dette må gjøres innen den 15. og siste i hver måned. Du vil få tilsendt prosedyre for timeregistrering fra oss før oppdragsstart.

 • Før oppdragsstart må du fylle ut helseattest/ egenerklæring MRSA/Tuberkulose. Din rådgiver vil informere deg om det er behov for screening før du starter. Vi følger norske helsemyndigheters påbud og anbefalinger knyttet til smittevern.

 • EUs vikarbyrådirektiv tilsier at vikarer som leies inn fra bemanningsbyrå i stor grad må likebehandles som en fast ansatt hos innleier. Dette innebærer at du har rett til minimum samme timelønn, ub-tillegg og overtidsbetaling som en fast ansatt. Det samme gjelder reglement for lønnet/ulønnet pause.

 • Viktige telefonnummer i Norge : 

  Ambulanse : 113

  Politi : 112

  Brannvesen : 110

  Nyttige lenker :

  www.Reisnordland.no

  www.Skatteetaten.no

  www.Helsedirektoratet.no

  www.Vy.no